Greenwich Palestina-actie is een van de groeiende aantallen lokale groepen die in het hele land ontstaan ​​als onderdeel van de beweging voor een vrij Palestina. Eén van hun leden beschrijft hoe zij de afgelopen tijd actief zijn geweest.

Greenwich Palestine Action-demonstranten.

Ondanks dat ze de voortdurende bezetting van Palestina niet eerder erkenden, verklaarde de Royal Borough of Greenwich in Zuidoost-Londen in oktober: ‘We hebben het stadhuis van Woolwich wit en blauw verlicht uit solidariteit met het volk van Israël.’

Een kleine groep lokale aanhangers van Palestina riep op tot protest, en de raad gaf een meer ‘evenwichtige’ verklaring af.

Vanaf dat begin werd Greenwich Palestine Action gevormd en gelanceerd op Facebook en Instagram. De groep organiseerde zich via WhatsApp en organiseerde een wekelijkse protestactie en flyering in het stadscentrum van Woolwich, waar het druk was met pendelaars. Mensen kwamen bijeen om samen naar de grote marsen in Londen te gaan.

Toen het plaatselijke parlementslid er niet in slaagde voor een staakt-het-vuren in het parlement te stemmen (hij onthield zich van stemming), riep de groep een lobby bijeen op de plaatselijke Labour Party-bijeenkomst waar hij sprak. Dit was een kans om met enkele lokale Labour-leden te praten, en we ontdekten dat ze het Labour-beleid om de Israëlische aanval op Gaza te steunen niet steunden. Hoewel ze boos waren over de actie van het parlementslid, werd hij op geen enkele manier gecensureerd.

Vervolgens hebben we ons gericht op de gemeenteraad en hun volgende voltallige raadsvergadering. We hebben schriftelijke vragen ingediend waarin we de Raad opriepen de groeiende roep om een ​​staakt-het-vuren te steunen, en een vraag over de samenwerking met Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever. Mensen merkten op dat de raad op de oorlog in Oekraïne met veel meer ondersteunende woorden en daden had gereageerd dan op de invasie van Gaza.

We begonnen een lobby van de gemeente bekend te maken door 2.500 folders en berichten op sociale media zoals Facebook en Instagram te maken en te drukken. Deze flyers deelden we uit naast de nationale flyers voor de weekenddemonstraties. We hadden op vrijdagavond een wekelijkse folderbijeenkomst georganiseerd in het drukste woongedeelte van de stad, terwijl mensen van hun werk naar huis reden.

Drie weken lang deelden mensen ze uit bij de plaatselijke moskee en legden ze neer in winkels in de buurt, samen met de winkeliers die ze graag tentoonstelden. We hebben ook folders verspreid over de Universiteit van Greenwich en de gemeentewerkplekken.

Het was van cruciaal belang dat we een brede folder onder het publiek verspreidden, maar ook dat we doelgroepen uitnodigden, zoals die van de moskee, van de PvdA en mensen die onze sociale mediapagina’s leuk vonden. We zijn ook begonnen met het samenstellen van een e-maillijst van supporters.

In de naburige wijk Lewisham had de raad een week voordat de onze zou plaatsvinden een vergadering, en zij weigerden de kwestie Gaza aan te pakken, laat staan ​​voor een staakt-het-vuren te stemmen. Sommige aanhangers van Lewisham Palestine gingen de raadsvergadering binnen en verstoorden deze door te zingen en te protesteren. De raadsleden liepen naar buiten. Dit werd getoond op sociale media.

Sommige van onze Greenwich-activisten gingen naar de marsen die in Lewisham werden georganiseerd. Lewisham heeft al lang bestaande Stop the War- en CND-groepen. Hun marsen werden ook officieel gesteund door het Lewisham Islamitisch Centrum. Een paar Lewisham-activisten boden aan om naar de lobby van onze raad te komen.

Op de avond van de lobby verzamelden zich zo’n 40 mensen buiten het stadhuis om Gaza te steunen. Er werd gepraat en gezongen en onze nieuwe banner was te zien. Supporters kwamen uit Lewisham en het naburige Bexley om de lobby te steunen, en ze waren bezig met het bouwen van een eigen lobby van hun parlementslid.

Toen de raadsleden arriveerden, probeerden mensen hen te vragen waarom er niet voor een staakt-het-vuren was gestemd. Sommigen liepen er gewoon langs of gingen via de achterdeur naar binnen, maar zelfs de raadsleden die stopten om uit te leggen dat zij voorstanders waren van een staakt-het-vuren leken het acceptabel te vinden dat er ‘waarschijnlijk een motie zou komen om dit te bespreken in de raadsvergadering in januari’. ”. Er leek geen gevoel van urgentie te bestaan, ondanks het gruwelijke dagelijkse dodental in Gaza.

We nodigden iedereen uit de lobby uit om samen met ons op de publieke tribune van de raadsvergadering te komen. De raad had al onze vragen over een staakt-het-vuren uitgesloten en schriftelijke antwoorden gegeven op onze resterende vraag over de jumelage met Bethlehem (ze verwierpen het voorstel).

Binnen de regels van de raad mochten wij een aanvullende mondelinge vraag stellen. Er was een behoorlijk lange wachttijd tijdens andere gemeentelijke zaken. Het voelt soms alsof deze bureaucratie bedoeld is om de bijeenkomsten onaantrekkelijk te maken voor het publiek en alle besluitvorming achter gesloten deuren te houden. Maar we wilden graag onze beperkte democratische rechten uitoefenen.

We begonnen onze vraag met de vraag waarom de raad niet had opgeroepen tot een staakt-het-vuren en maakten een lijst van alle officiële instanties en lokale raden die hadden opgeroepen tot een staakt-het-vuren (iedereen, van UNICEF tot de burgemeester van Londen). De burgemeester probeerde ons te onderbreken en zette al snel de microfoon uit. Toen de bewakers naderden, stonden anderen hen in de weg en activisten begonnen te zingen om de bewakers af te leiden. Rondom de galerie brak gezang uit en mensen hieven hun spandoeken en het spandoek omhoog.

De burgemeester hamerde, onder instructie, op zijn hamer, sloot de vergadering en zei tegen de raadsleden dat ze moesten vertrekken en dat de bewakers ons moesten verwijderen.

Er waren meer bewakers dan bij eerdere raadsvergaderingen. Ze waren hardhandig, duwden mensen en pakten borden vast. De meeste mensen waren van mening dat de bewakers niet zo zouden zijn geweest zonder voorafgaande toestemming van de raad.

Nog steeds zingend en trots spandoeken vasthoudend, werden we eruit gebundeld.

Het was bemoedigend hoe iedereen zo snel samenwerkte en contact maakte, ook al hadden we de Lewisham-mensen nog niet ontmoet voordat het allemaal gebeurde. De korte video in dit rapport geeft een goed beeld van wat er is gebeurd.

Binnen een week hoorden we dat een meerderheid van de Labour-raadsleden een verklaring vóór een staakt-het-vuren had ondertekend.

Greenwich Palestine Action zet de publieke protesten en het verspreiden van informatie voort om de beweging voor een permanent staakt-het-vuren en tegen de bezetting van Palestina op te bouwen. Er worden verdere acties besproken en gepland.

Terwijl de kinderen zingen tijdens onze wekelijkse bijeenkomst en foldersessie: “We stoppen niet totdat zij stoppen!”
Bron: www.rs21.org.ukLaat een antwoord achter