Een waarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne acht zowel Rusland als Oekraïne schuldig aan het schenden van het internationaal recht.

Een VN-missie in Oekraïne heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over de standrechtelijke executie van meer dan 70 Oekraïense burgers door Russische troepen, terwijl ook andere schendingen van het internationaal recht door beide strijdende partijen worden gedocumenteerd.

De VN-mensenrechtenwaarnemingsmissie in Oekraïne (HRMMU) heeft dinsdag haar bevindingen vrijgegeven die zijn verzameld tussen het begin van de grootschalige invasie van Rusland in zijn buurland in februari vorig jaar tot mei van dit jaar.

“OHCHR is ernstig bezorgd over de standrechtelijke executie van 77 burgers – 72 mannen en 5 vrouwen – terwijl ze willekeurig werden vastgehouden door de Russische Federatie, en de verdere dood van één gedetineerde (een man) als gevolg van marteling, onmenselijke detentieomstandigheden en /of weigering van noodzakelijke medische zorg”, aldus het rapport, verwijzend naar het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

De VN-organisatie documenteerde ook 864 gevallen van willekeurige detentie door Russische troepen, waarvan vele neerkwamen op gedwongen verdwijningen.

Het meldde ook de detentie van 260 burgers “op basis van hun waargenomen politieke opvattingen of andere legitieme uitoefening van de vrijheid van meningsuiting”.

Het werkelijke aantal gevallen kan variëren gezien het feit dat Rusland OHCHR ondanks herhaalde verzoeken geen enkele toegang heeft verleend tot conflictgerelateerde gedetineerden, aldus het VN-agentschap.

In meer dan 90 procent van de gemelde gevallen werd beschreven dat ze werden onderworpen aan marteling en mishandeling, waaronder seksueel geweld.

“Een dergelijke behandeling leek te zijn uitgevoerd om de slachtoffers te dwingen te bekennen dat ze hulp hebben geboden aan de Oekraïense strijdkrachten, om hen te dwingen samen te werken met de bezettende autoriteiten, of om diegenen te intimideren waarvan wordt aangenomen dat ze pro-Oekraïense opvattingen hebben”, aldus het rapport.

De Oekraïense veiligheidstroepen zijn ook schuldig bevonden aan het onrechtmatig vasthouden van ten minste 75 personen, meestal verdacht van conflictgerelateerde strafbare feiten. Ze hielden ook 65 burgers incommunicado vast om bekentenissen af ​​te dwingen.

“Zevenenvijftig procent van de geïnterviewde gedetineerden beschreef dat ze werden onderworpen aan foltering en mishandeling door Oekraïne, voornamelijk in niet-officiële detentiecentra en, in mindere mate, in faciliteiten voor voorlopige hechtenis”, zei het.

OHCHR uitte ook zijn bezorgdheid over de “vaagheid en te brede” formulering van een wet die in maart vorig jaar in Oekraïne werd ingevoerd en die strafrechtelijke aansprakelijkheid voor collaboranten vaststelde.

Krachtens deze wet heeft het kantoor van de openbare aanklager van Oekraïne meer dan 5.400 strafrechtelijke procedures geopend die hebben geleid tot 500 schuldigverklaringen.

“De vaagheid en de te brede terminologie in de wettelijke bepalingen geven aanleiding tot bezorgdheid over het legaliteitsbeginsel en hebben in een aantal gevallen geleid tot willekeurige detentie”, aldus het VN-agentschap.

Tot nu toe heeft Oekraïne 23 Russen veroordeeld, zei OHCHR, eraan toevoegend dat het niet op de hoogte was van enige strafrechtelijke procedure die was gestart tegen Oekraïners die betrokken waren bij willekeurige detentie of gedwongen verdwijning.
Bron: www.aljazeera.comLaat een antwoord achter