De belangrijkste Amerikaanse en Russische diplomaten, Antony Blinken en Sergei Lavrov, hebben precies één keer met elkaar gesproken sinds Rusland in februari zijn illegale invasie van Oekraïne lanceerde.

In een telefoongesprek op 29 juli bespraken de twee diplomaten kwesties rond een mogelijke uitwisseling van gevangenen waarbij twee Amerikanen betrokken waren die in Russische hechtenis werden gehouden, de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan en WNBA-ster Brittney Griner. Er kwam niets van het telefoontje.

De diplomatieke correspondent van Associated Press, Matt Lee, schreef naar aanleiding van de G20-bijeenkomst begin juli en merkte in een bericht op dat Lavrov de verslaggevers daar vertelde dat “… wij het niet waren die alle contacten hebben opgegeven … het waren de Verenigde Staten. Dat is alles wat ik kan zeggen. En we rennen niet achter iemand aan die vergaderingen voorstelt. Als ze niet willen praten, is dat hun keuze.”

Het mijden van diplomatie door Blinken in een tijd waarin het aantoonbaar noodzakelijker is dan ooit, is raadselachtig gezien het feit dat een van de zeldzame successen op het gebied van buitenlands beleid van de Obama-Biden-regering, het Iran Nuclear Accord, te danken was aan talloze uren van backchannel-diplomatie. In dit geval zou men kunnen hopen dat Blinken geen ontmoetingen met zijn Russische tegenhanger aangaat, omdat een andere, veel inhoudelijkere en ervaren staatsman, William Burns, gesprekken voert en die eenvoudigweg aan het zicht van het publiek worden onttrokken. Burns is tenslotte de meest ervaren Rusland-hand van de regering en is geen onbekende in het spelen van de rol van backchannel-gezant.

Hoe het ook zij, het nationale veiligheidsteam van Biden zou zich vertrouwd kunnen maken met de diplomatieke strategie zoals uitgevoerd door de Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn minister van Buitenlandse Zaken George Shultz in wat historici vaak noemen als een van de twee gevaarlijkste periodes (de eerste was de Cubaanse raketaanval). Crisis) van de Koude Oorlog.

“De basis van een vrij en principieel buitenlands beleid”, zei de voormalige gouverneur van Californië, Ronald Reagan, in een toespraak waarin hij de Republikeinse nominatie van 1980 aanvaardde, “is er een die de wereld neemt zoals die is en die probeert te veranderen door leiderschap en het goede voorbeeld; niet door pesterijen, intimidatie of wishful thinking.”

Maar de allereerste jaren van zijn regering werden inderdaad meer gekenmerkt door toespraken (“Evil Empire”) dan door diplomatie. Een profiel in de New York Times van de Sovjet-ambassadeur in de VS, Anatoly Dobrynin, merkte op dat hij “zich geen periode kon herinneren die gespannener was dan het heden …. Tijdens zijn bezoeken thuis, merkt hij dat zijn familieleden hem voor het eerst vragen: als er oorlog komt met de Verenigde Staten.”

De nucleaire angst als gevolg van de Able Archer-oefening van de NAVO in 1983 was een wake-up call voor de president, net als de ABC-televisiefilm The Day After, die naar verluidt diepe indruk op de president zou hebben gemaakt.

Het vertrek, in juli 1982, van staatssecretaris Al Haig en de komst van de voormalige Nixon-minister van Arbeid en Financiën George Shultz als vervanger van Haig vormden de weg voor een nieuwe benadering van de Sovjets.

In een memo aan de president riep Shultz op tot “een geïntensiveerde dialoog met Moskou”. Maar Shultz had zijn werk voor hem uit handen. Het team dat Reagan om hem heen had verzameld, zat vol harde anti-Sovjet haviken, van wie sommigen, de prominente Harvard University-geleerde Richard Pipes (geboren in 1923, Cieszyn, Polen), die lid was van de NSC, deel uitmaakten van een grote en invloedrijke (hoewel misschien niet zo invloedrijk als in het huidige Washington) “Captive Nations” diasporagemeenschap die de vooroordelen, vooroordelen en haat van het oude land met zich meedroeg. Deze hebben onvermijdelijk de beleidsaanbevelingen van leden van die gemeenschap gekleurd – toen en nu.

Pipes en zijn plaatsvervanger, John Lenczowski, waren het team achter het beleid dat was vastgelegd in National Security Decision Directive 75, dat min of meer een uitbreiding was van de harde aanpak van de Sovjets, uitgevoerd door de National Security Adviser van president Jimmy Carters, Zbigniew Brzeziński ( geboren 1928, Warschau, Polen).

NSDD 75 zei dat het VS-Sovjetbeleid gebaseerd moet zijn op het inzicht dat “Sovjet-agressiviteit diep geworteld is in het interne systeem en dat de betrekkingen met de Sovjet-Unie daarom rekening moeten houden met het al dan niet helpen om dit systeem en zijn vermogen om deel te nemen te versterken. bij agressie.”

Hoe meer het verandert. Dezelfde argumenten die toen werden aangevoerd, worden vandaag hergebruikt – maar onder het voorwendsel dat de VS en het Westen een strijd moeten voeren in wat een strijd zou zijn tussen “democratieën versus autocratieën”. Een dergelijke redenering heeft weinig zin, maar is desalniettemin een geloofsartikel geworden onder zowel leden van het tweeledige establishment van het buitenlands beleid als hun progressieve critici.

Het is afgezaagd maar niettemin waar dat personeel beleid is, en de regering-Reagan vormde daarop geen uitzondering. Zoals de geleerde James Graham Wilson opmerkte in zijn voortreffelijke geschiedenis van de Reagan-Gorbachev-jaren, The Triumph of Improvisation: “Afwezige nieuwe individuen in machtsposities, stagnatie vormde de internationale omgeving in de vroege jaren tachtig en oud denken bepaalde de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.”

Maar toen het personeel begon te veranderen, veranderde ook het beleid. Shultz, die samenwerkte met Reagan’s beste NSC Sovjet-expert, Jack Matlock, verzette zich met succes tegen de neoconservatieve agenda. Zoals Wilson schrijft: “In tegenstelling tot de hardliners William Casey, William Clark, Richard Pipes, Jeane Kirkpatrick en Caspar Weinberger, geloofden Shultz en Matlock dat de Sovjet-Unie het vermogen had om te hervormen.”

Shultz organiseerde een ontmoeting tussen Reagan en Dobrynin in het Witte Huis in februari 1983, waarin de president de Sovjetambassadeur vertelde dat hij wilde dat Shultz zijn directe kanaal zou zijn naar Sovjetpremier Yuri Andropov. En in de loop van 1983 en tot in 1984 ontstond een nieuw beleid – opgesteld door Shultz, Matlock en National Security Advisor Robert McFarlane – van betrokkenheid in de vorm van een vierdelig raamwerk bestaande uit bilaterale betrekkingen, regionale aangelegenheden, wapenbeheersing en mensenrechten.

De overeenkomsten tussen de vroege Biden-jaren en de zeer vroege Reagan-jaren zijn daarom moeilijk te missen. Onder president Biden domineren Russische hardliners elk hoog nationaal veiligheidsbureau op één na (Burns bij de CIA). En het is een publiek geheim dat het Biden-team hun aanwijzingen volgt van de hardste hardline-leden van de Captive Nations-lobby, die een vrijwel, ja, wurggreep in Sovjetstijl heeft op wat er wel en niet mag worden gezegd met betrekking tot Amerikaans beleid ten opzichte van Rusland en Oekraïne.

Reagan wees, net als Nixon vóór hem, wijselijk de raad van de lobby terzijde om diplomatie na te streven. Zal Biden? Je hoeft alleen maar naar de resultaten van het beleid van zijn regering te kijken om aan te voelen dat er misschien een verandering nodig is. Kortom, Biden heeft een Shultz nodig.

Over ongeveer drie maanden zou de president de tussentijdse verkiezingen kunnen aangrijpen als een geschikt moment om een ​​einde te maken aan het Blinken-tijdperk bij Foggy Bottom – en een staatssecretaris aan te stellen met de ervaring en ernst die nodig zijn om het huidige moment aan te gaan.

En het is niet alsof de president niet genoeg opties heeft. William Burns, voormalig gouverneur van Californië Jerry Brown, voormalig staatssecretaris John Kerry (momenteel werkzaam als klimaatgezant van de regering), voormalig plaatsvervangend staatssecretaris Thomas Shannon en voormalig nationaal veiligheidsadviseur Tom Donilon zouden op elke shortlist van kandidaten moeten staan ​​om te worden vervangen de huidige minister van Buitenlandse Zaken en een nieuw tijdperk van diplomatie tussen Rusland en het Westen inluiden.
Bron: www.neweurope.euLaat een antwoord achter