Wyoming is zoiets als een westers landschap. Afbeelding door John Fowler via flickr.com. Licentie: Creative Commons

Wyoming heeft onlangs een wet aangenomen die een nieuwe rechtsvorm creëert voor gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s): DUNA.

Het is niet verwonderlijk dat de Amerikaanse staat Wyoming een voortrekkersrol speelt in Thema DAO.

Al in 2021 heeft de Senaat een wet aangenomen die het mogelijk maakt DAO’s te registreren als LLC’s, in wezen de Amerikaanse versie van de GmbH. Dit creëerde al langverwachte rechtszekerheid voor DAO-leden in aansprakelijkheidskwesties, terwijl het de officiële registratie van een DAO enorm vereenvoudigt. Het resultaat is dat er al meer dan 1.000 bedrijven in Wyoming zijn geregistreerd met DAO in hun titel.

Maar de nieuwe wet gaat nog verder. Het integreert niet alleen DAO’s in bestaande rechtsvormen, maar creëert een nieuwe: de “Decentralized Unincorporated Nonprofit Association”, kortweg DUNA.

Zo’n DUNA kan winst genereren, maar mag deze alleen voor non-profit doeleinden gebruiken. Het mag de winst niet met de leden delen door middel van dividenden of andere middelen, maar kan zijn leden, bestuurders en anderen een redelijke vergoeding voor diensten betalen.

Een DUNA kan onroerend goed of belangen daarin verwerven, aanhouden en verkopen en kan de begunstigde zijn van contracten of fondsen. Hiertoe kan DUNA een persoon machtigen om de transacties uit te voeren door het afgeven van een overeenkomstige machtiging.

DUNA is een juridische entiteit die onafhankelijk is van haar leden en daarom zijn zij niet aansprakelijk als de DAO contracten verbreekt of anderszins schuldig is. DUNA kan doelwit worden van een rechtszaak, maar kan ook als rechtspersoon zelf een rechtszaak aanspannen en bijvoorbeeld een schuldbewijs verkrijgen.

DUNA is echter niet volledig “gedecentraliseerd” en “autonoom”. De wet gaat ervan uit dat ze een postadres heeft, in Wyoming of daarbuiten. Blijkbaar werkt het niet zonder iemand die formulieren invult en een fysiek adres heeft.

Naast deze basisrichtlijnen gaat de voorgestelde wet tot het uiterste om de verschillende elementen en rollen van een DUNA op bijna 46 pagina’s te definiëren – een gedecentraliseerd grootboek, slimme contracten, beheerders, leden en meer – en de interactie tussen leden en DAO in detail te weigeren. Deze details zijn misschien vermoeiend voor leken, maar uiterst interessant voor advocaten of DAO-oprichters.

Met deze vele details legt de juridische vorm van DUNA bepaalde richtlijnen vast over hoe een dergelijke DAO moet worden ontworpen in de slimme contracten zelf. Niet elke DAO kan een DUNA worden, maar alleen als de onchain-vereisten van toepassing zijn. Tegelijkertijd maakt de wet het voor een DAO mogelijk om de blockchain te verlaten zonder in juridisch onzekere wateren terecht te komen.

Het feit dat Wyoming besluit een dergelijke rechtsvorm voor non-profitorganisaties te definiëren, beperkt uiteraard de reikwijdte ervan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een applicatie die perfect aansluit bij DAO’s. Het is dus denkbaar dat we veel non-profit DAO’s zullen zien als de wet op 1 juli van kracht wordt.

Source:https://bitcoinblog.de/2024/03/14/usa-wyoming-fuehrt-neue-rechtsform-fuer-non-profit-daos-ein/Laat een antwoord achter