Medio 1965 startte president Lyndon B. Johnson (LBJ) het meest ingrijpende binnenlandse hervormingsprogramma sinds de New Deal van Franklin D. Roosevelt. Door het door te voeren zou hij echter een ernstige fout maken. Terwijl Johnson nieuwe wetgeving ondertekende die de burgerrechten bevorderde, de armoede terugdrong en Medicare oprichtte, voerde hij de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Vietnam dramatisch op, in de verkeerde overtuiging dat dit hem politiek zou inenten en hem in staat zou stellen de steun te behouden die nodig is om herverkiezing te winnen en door te gaan zijn programma voortzetten.

De grootste zonde van Johnson was uiteraard niet louter een politieke misrekening. Als de escalatie van de slachting in Vietnam op de een of andere manier zijn herverkiezing had geholpen of de Grote Maatschappij had versterkt, zou het nog steeds moreel onverdedigbaar zijn geweest. Maar het bleek dat de beslissing van Johnson ook niet gunstig was voor zijn binnenlandse agenda en verkiezingsvooruitzichten. De Democraten kregen tijdens de tussentijdse verkiezingen van 1966 een klap te verduren en verloren zevenenveertig zetels in het Huis van Afgevaardigden en drie in de Senaat – een ontwikkeling die de Republikeinen en de Zuidelijke Dixiecraten meer macht gaf, ook al behielden de Democraten een formele meerderheid. In 1969, toen de problemen zich opstapelden en de oorlog steeds impopulairer werd, was de president zelf uiteindelijk genoodzaakt zich niet herkiesbaar te stellen.

De oorlog ondermijnde intussen zowel de noodzakelijke politieke energie als de materiële hulpbronnen van de Grote Maatschappij. Toen Martin Luther King jr. in april 1967 een hartstochtelijke toespraak hield waarin hij het conflict aan de kaak stelde als een ‘demonische, destructieve zuigbuis’ die ‘mannen en vaardigheden en geld’ had weggetrokken van de menselijke behoeften in Amerika, gaf hij niet alleen een krachtige verklaring af van morele afkeuring, maar erkenning van een fundamentele materiële realiteit.

Hoewel we er goed aan doen de gelijkwaardigheid tussen het presidentschap van Johnson in de jaren zestig en dat van Joe Biden vandaag de dag niet te overdrijven – geen twee oorlogen zijn precies hetzelfde en, hoewel ernstig gecompromitteerd door Vietnam, overtreffen de binnenlandse prestaties van Johnson ruimschoots alles wat Biden heeft bereikt – zijn er enkele onmiskenbare parallellen. Zelfs vóór de aanval van Hamas op Zuid-Israël vorige maand en diens meedogenloze bombardementen op Gaza, kreeg Biden te maken met slechte peilingen en steeds luidere twijfel binnen de Democratische Partij over zijn vooruitzichten in 2024.

In de weken daarna zijn de zaken echter zichtbaar erger geworden. Uit de laatste opiniepeilingen blijkt dat Donald Trump Biden leidt in vijf belangrijke strijdtonelen (Georgië, Nevada, Arizona, Michigan en Pennsylvania) en dat de president in één daarvan nauwelijks de leiding heeft (Wisconsin). Net zo belangrijk is de breuk in de verkiezingscoalitie van Biden voor 2020, zoals blijkt uit de peilingen. Drie jaar geleden steunden zwarte Amerikanen Biden met maar liefst 78 procent: vandaag is die marge slechts 49 procent. Hij krijgt ook aanzienlijke steun van Arabische Amerikanen en mensen onder de dertig, waarbij zijn goedkeuringsscore onder de Democraten de afgelopen maand maar liefst elf punten is gedaald.

Bidens niet aflatende steun voor Israëls brute bombardement op Gaza is niet de enige reden waarom zijn cijfers zijn gedaald, maar de recente keldering van zijn goedkeuringsscore – en andere opiniepeilingen die sterke publieke steun voor een staakt-het-vuren laten zien – suggereren dat dit een factor is geweest. . En hoewel zijn ijverige houding duidelijk voortkomt uit zowel overtuiging als politieke analyse, heeft laatstgenoemde duidelijk een rol gespeeld – zoals blijkt uit een emblematische opmerking van een lid van Bidens team, die tegen NBC opmerkte dat, hoewel de houding van de president duidelijk een politieke weerslag, “stel je de reactie van veel meer plaatsen voor als we niet krachtig de kant van Israël hadden gekozen.”

Bij elke presidentsverkiezing sinds mensenheugenis hebben de Democraten benadrukt dat het verslaan van de Republikeinse kandidaat een taak is die zo noodzakelijk is dat alle andere overwegingen terzijde moeten worden geschoven. Als die overtuiging oprecht is, is het moeilijk te rijmen met het idee dat Biden zich na de recente gebeurtenissen herverkiesbaar zou moeten stellen. De afgelopen maand was Biden’s aanpak van de Israëlische oorlog tegen Gaza een morele schande. Het is ook contraproductief geweest voor het afwenden van een tweede Trump-termijn. En hoe je de binnenlandse prestaties van het presidentschap van Biden uiteindelijk ook beoordeelt, het heeft ze duidelijk ook in gevaar gebracht.

Welke politieke berekeningen ook een rol hebben gespeeld bij Biden’s beslissing om onvoorwaardelijke steun te bieden aan de aanval van Israël op Gaza, ze hadden het duidelijk bij het verkeerde eind – en dat was catastrofaal ook.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter