De kern van de aanhoudende opkomst van extreemrechtse populisten is hun claim om aan de kant van het volk te staan ​​en zich te verzetten tegen de corrupte elites. Zo zijn ze erin geslaagd om de volkswoede tegen mainstreampartijen in heel Europa uit te buiten — met name in landen waar links er niet in is geslaagd zichzelf te presenteren als een geloofwaardig alternatief voor de status quo. En ze winnen niet alleen verkiezingen, maar beïnvloeden ook de politieke mainstream. Maar deze extreemrechtse populisten zijn door En voor net zo goed de heersende klasse als de reguliere partijen – alleen een andere factie dan degene die momenteel de leiding heeft.

Mainstream commentatoren en academici benadrukken graag het ‘illiberale’ discours en beleid van deze partijen. We weten echter veel minder over de klassenkrachten en belangen die ze vertegenwoordigen. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat zakenlieden als Donald Trump of Richard Tice niets anders zijn dan elite. Maar rechts-populisme gaat niet alleen over een stel rijke non-conformisten met opgeblazen ego’s. Hun politieke bewegingen begrijpen betekent verder kijken dan de moralistische, gepersonaliseerde karikaturen die door het liberale commentariaat worden gepresenteerd.

Over het algemeen zijn politieke partijen voertuigen voor bepaalde klassenkrachten om hun specifieke belangen te behartigen. Om vast te stellen welke klassenkrachten en belangen achter populistisch extreem-rechts schuilgaan, moeten we ons verdiepen in de sociale achtergrond van de bredere partijelites (niet alleen hun ‘charismatische leiders’), wie hun donoren en mainstream media-aanhangers zijn, en, het allerbelangrijkste: , hoe hun economische agenda er eigenlijk uitziet.

Wat dat betreft hebben wij een goed uitgangspunt: de rechts-populistische regeringen in landen als Hongarije of (voorheen) Polen. Ze zijn vaak voertuigen geweest voor de belangen van binnenlandse kapitalisten die onder druk stonden door de overheersing van buitenlands kapitaal na de toetreding van deze landen tot de Europese Unie. Zij het in een andere context, maar dit is ook het klassenkarakter geweest van de vorige (en mogelijk toekomstige) regering-Trump in de Verenigde Staten of het bewind van Recep Tayyip Erdoğan in Turkije.

Ondanks het imago van ‘anti-establishment’ en ‘mannen van het volk’ dat zij uitstralen, heeft hun economisch beleid in overweldigende mate de rijke elites gediend – net als de reguliere partijen waarvoor zij beweren een alternatief te zijn. Het verschil zit hem in de rijke elites die zij vertegenwoordigen: die delen van de nationale kapitalistische klasse die zich benadeeld voelen door de neoliberale mondialisering en willen dat de staat hen een handje helpt.

De Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen, die waarschijnlijk de volgende extreemrechtse populistische partij in de regering zal zijn, maakt geen uitzondering op dit patroon: haar parlementsleden hebben consequent gestemd in het belang van bedrijven, landeigenaren en rijke families. De laatste tijd heeft de leiding van de partij de bedrijfselites intens het hof gemaakt, door hen te beloven dat een RN-regering de tekortdoelstellingen zou respecteren. Cruciaal is dat ze hebben beloofd Franse bedrijven voorrang te geven bij aanbestedingen. Buurland Italië heeft de weg al aangegeven, waarbij de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni vorig jaar de sociale uitkeringen heeft verlaagd terwijl ze probeerde de macht van buitenlandse bedrijven in te dammen.

Met andere woorden: met betrekking tot de populaire klassen is het ‘business as usual’: bezuinigingen, onzekerheid en race to the bottom. Alleen het soort bedrijven dat hiervan profiteert, is verschillend: nationaal in plaats van transnationaal. De symbiose tussen extreemrechtse populisten en binnenlandse kapitalisten is zo sterk dat ze soms één en dezelfde zijn. Toen de Zwitserse Volkspartij bijvoorbeeld in 2015 de federale verkiezingen won, bestond meer dan de helft van de parlementsleden uit ondernemers en behoorde vrijwel niemand tot de arbeidersklasse. In Italië was Meloni’s minister van Defensie, Guido Crosetto, de belangrijkste lobbyist voor de binnenlandse wapenindustrie. Het enige arbeidersklasse-element aan deze partijen is het profiel van sommige van hun kiezers (dat op zichzelf vaak sterk overdreven is).

En hoe zit het dan met de hervorming van het Verenigd Koninkrijk? Het is algemeen bekend dat Nigel Farage een privé-opgeleide voormalige City-bankier is met een vermogen van meer dan £ 3 miljoen. De andere boegbeeld, Tice, die beweert dat “we de partij van de arbeiders zijn”, is een multimiljonair uit een dynastie van projectontwikkelaars. Zelfs enkele van hun minder bekende kandidaten in deze verkiezingen komen uit de hoge echelons van het financiële kapitaal, zoals Ian Gribbinvoormalig directeur van Credit Suisse en Merrill Lynch, die beweerde dat Groot-Brittannië het neutraliteitsaanbod van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog had moeten aanvaarden.

We weten ook wie hun donateurs zijn: weinig maar rijk, van aristocraten als Robin Birley, die een privéclub in Mayfair bezit, tot financiers als David Lilley, die het investeringsfonds Drakewood Capital runt. De grootste financier van de partij in de reguliere media, GB News, is eigendom van miljardair en hedgefondsmanager Paul Marshall. Reform UK is zelfs geregistreerd als een privébedrijf in plaats van een non-profit liefdadigheidsinstelling, zoals alle andere politieke partijen.

Des te onthullender is echter hun economische visie. Farage en Tice hebben dit tijdens deze campagne gebagatelliseerd en hun eieren op immigratie gericht. Maar de lancering van hun manifest vorige week bood een nuttig inzicht in de klassenbelangen die zij dienen. Het is een manifest vol neoliberaal beleid dat gericht is op het bedrijfsleven: verlaging van de vennootschapsbelasting van 25 procent naar 15 procent binnen drie jaar; verdere deregulering van het bedrijfsleven; belastingverlagingen voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s); virtuele afschaffing van de successierechten; versnelling van de privatisering van de National Health Service (NHS); belastingvoordelen voor verhuurders; belastingverlagingen voor particuliere scholen; intrekking van werkloosheidsuitkeringen na vier maanden of twee baanaanbiedingen; en versnelde vergunningen voor gas en olie uit de Noordzee. De weinige beleidsmaatregelen die geacht worden de levensstandaard van gewone mensen te verhogen, komen neer op nog meer niet-gefinancierde belastingverlagingen. Niets van deze “partij van de arbeiders” over het bouwen van meer sociale woningen, het verhogen van het minimumloon of het herstellen van de rechten van werknemers.

Dus, van de sociale achtergronden van de partij-elites en donoren tot hun daadwerkelijke beleidsvoorstellen, wijzen alle tekenen erop dat Reform UK een breed scala aan zakelijke belangen vertegenwoordigt. Farages directe kritiek op het grootbedrijf, multinationals en de hernieuwbare-energiesector suggereert dat deze partij het politieke voertuig is van een coalitie van het MKB, binnenlands kapitaal en de fossiele-brandstofindustrie.

Dat komt min of meer overeen met extreemrechtse populisten elders. Wat kenmerkend lijkt aan het extreemrechtse populisme in Groot-Brittannië is de koppeling ervan met ‘alt-finance’ – hedgefondsen en private equity-fondsen die gespecialiseerd zijn in over-the-counter-transacties, het grootste deel van hun winst halen uit speculatie en daarom streven naar verdere deregulering van de markt. hun sector. Zij financierden de Brexit-campagne en nu financieren sommigen van hen Reform UK.

Kapitalisten zijn natuurlijk verenigd als ze hun belangen moeten verdedigen tegen de arbeidersklasse. Maar ze concurreren nog steeds met elkaar over marktaandelen, toegang tot natuurlijke hulpbronnen of preferentiële staatsbeleid. Dit interne klassenconflict speelt zich af tussen verschillende facties met vaak onverenigbare prioriteiten: nationaal versus transnationaal kapitaal; MKB versus grootbedrijf; financiën versus productie; grote banken versus hedgefondsen. Sommige van deze facties hebben het gevoel dat ze niet (meer) worden vertegenwoordigd door centristische partijen, dus gebruiken ze extreemrechtse populistische partijen als voertuigen voor hun eigen belangen, waarbij ze de desillusie van het volk met mainstream politici uitbuiten. Ze zijn noch door noch voor het volk — maar een anti-elitaire elite die strijdt om de hegemonie. Dit is een strijd tussen de rijken over wie de staat mag besturen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter