De ongekende en aanhoudende Israëlische protesten tegen de door de regering van premier Benjamin Netanyahu voorgestelde hervorming van de rechterlijke macht, die de rechterlijke macht aanzienlijk dreigde te verzwakken, hebben wereldwijd de krantenkoppen gehaald. Ze vielen ook samen met een piek in geweld in de bezette Palestijnse gebieden. Hoewel de protesten Israëls militaire heerschappij over miljoenen Palestijnen grotendeels hebben genegeerd, vestigden ze de aandacht op bedreigingen voor de democratie, zelfs binnen de grenzen van vóór 1967. Het is moeilijk te weten of deze protesten enige invloed hebben gehad op de manier waarop Amerikanen Israël zien, en zo ja, in welke richting. Hoewel deze protesten de aandacht hebben gevestigd op de autocratische ambities van de rechtse regering, hebben ze mogelijk ook het bestaan ​​van een vrije omgeving benadrukt, althans voor honderdduizenden Israëlische burgers, om vrijuit te protesteren en de plannen van de regering te verwerpen. Zien Amerikanen Israël als een levendige democratie of als iets veel minder?

Om daar achter te komen, hebben we een paar vragen gesteld in onze Critical Issues Poll van de University of Maryland met Ipsos, die ik samen met mijn collega Stella Rouse regisseer. De peiling werd gehouden van 27 maart tot 5 april 2023 onder 1.203 respondenten door Ipsos probabilistic KnowledgePanel (foutmarge 3,2%).

We vroegen: “Misschien hebt u de recente ontwikkelingen in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza gevolgd. Welke van de volgende opties komt volgens u het dichtst in de buurt van de manier waarop Israël naar u kijkt.” We boden de volgende vier opties aan: een levendige democratie; een gebrekkige democratie; een staat met beperkte minderheidsrechten; een staat met segregatie vergelijkbaar met apartheid. De resultaten waren op veel vlakken verrassend.

Ten eerste was het aantal respondenten dat zei het niet te weten erg hoog voor dit soort vragen: meer dan de helft van de respondenten in het algemeen en bijna tweederde van de Republikeinen. Dit aantal mensen dat zegt het niet te weten, is meestal gereserveerd voor vragen waarvan men een gebrek aan bekendheid zou verwachten (vragen over de Boycot, Divest, and Sanctions-beweging (BDS) bijvoorbeeld). Doorgaans geven respondenten op meningskwesties vaak antwoord, zelfs als ze de kwestie niet volledig kennen. Dit alles wijst erop dat er onder de respondenten een zekere mate van ongemak bestaat bij het beantwoorden van deze vraag. Dit komt ook voort uit het feit dat het percentage van degenen die zeiden dat ze het niet wisten erg hoog was, zelfs onder degenen met een universitaire opleiding en hoger; onder de Republikeinen zeiden de meesten met een universitair diploma en hoger: “Ik weet het niet.”

V. Misschien hebt u de recente ontwikkelingen in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza gevolgd.  Welke van de volgende beschrijvingen komt volgens u het dichtst in de buurt van de manier waarop Israël naar u kijkt: [Excluding those who said "I don't know"]

Ten tweede mag men in dit geval veel meer publieke blootstelling aan de kwestie verwachten. Israël is al tientallen jaren een belangrijk onderwerp in het Amerikaanse discours, vooral de laatste jaren onder Republikeinen. Het is typerend om naar Israël te horen verwijzen als de “enige democratie in het Midden-Oosten” of naar zijn “gedeelde waarden” met de Verenigde Staten. Maar zelfs onder al degenen die reageerden, werd het hoogste percentage, 31%, in gelijke mate gedeeld door degenen die Israël omschrijven als “een gebrekkige democratie” en degenen die het omschrijven als “een staat met segregatie vergelijkbaar met apartheid”. Onder de Republikeinen zei een meerderheid van 41% dat het “een levendige democratie” is, terwijl 20% zei dat het “een staat is met segregatie vergelijkbaar met apartheid”.

Onder de Democraten was het verhaal opvallend anders: een meerderheid van degenen die een mening uitten, 44%, zei dat het “een staat is met segregatie vergelijkbaar met apartheid”, gevolgd door 34% die zei dat het een “gebrekkige democratie” is. Dit is opmerkelijk omdat het gebruik van de term ‘apartheid’ in het Amerikaanse reguliere discours, hoewel steeds vaker gehoord, nog steeds zeer ongebruikelijk en zelfs taboe is in veel kringen.

Weerspiegelen deze resultaten de impact van recente gebeurtenissen in Israël/Palestina en de opkomst van de extreemrechtse regering in Israël? Het is moeilijk te zeggen, aangezien dit de eerste keer is dat we deze vraag stellen in onze peiling.

Het is echter opmerkelijk dat we in een van onze trackingvragen over het Amerikaanse beleid ten opzichte van Israël/Palestina weinig verandering vonden in de houding van onze peiling in oktober. Bij het onderzoeken of de respondenten willen dat de Verenigde Staten naar Israël neigen, naar de Palestijnen of naar geen van beide partijen, vonden we slechts een kleine afname in het aantal dat wil dat de Verenigde Staten naar Israël neigen, meestal binnen de foutenmarge.

V. Welke rol wilt u in het algemeen dat de Verenigde Staten spelen bij het bemiddelen in het Israëlisch-Palestijnse conflict?  Mochten de Verenigde Staten:

Ten slotte vroegen we de respondenten naar hun mening over de BDS-beweging. In dit geval hebben we naast de keuze ‘weet niet’ de keuze ‘onbekend’ toegevoegd om te proberen de betekenis van de antwoorden beter te begrijpen. Het is niet verrassend dat een groot aantal, 39%, zei dat ze onbekend waren, terwijl 26% zei “het niet te weten” – wat nog steeds een hoog percentage is, wat mogelijk aangeeft dat ze het wat ongemakkelijk vonden om ook een mening over deze kwestie te uiten.

V. Wat is uw standpunt, als u er een heeft, over de Boycot, Divestment, and Sanctions (BDS) beweging gericht op Israël?

Bij het onderzoeken van de resultaten onder degenen die een mening hadden, was er een niet verrassend groot verschil tussen Democraten en Republikeinen. Van de Republikeinen zei 65% tegen BDS te zijn. Bij de Democraten was het beeld anders: een groot aantal van degenen die een mening uitten, 41%, zei dat ze het steunden, terwijl slechts 20% zei ertegen te zijn.

V. Wat is uw standpunt, als u er een heeft, over de Boycot, Divestment, and Sanctions (BDS) beweging gericht op Israël? [Excluding those who said "I am unfamiliar" or "I don't know"]

Het is duidelijk dat de publieke opinie over Israël aan het veranderen is. De term “apartheid” lijkt een veelgebruikte term te zijn geworden onder veel Amerikanen, vooral democraten, en zelfs de BDS-beweging, die aanzienlijke obstakels heeft ondervonden in de Amerikaanse mainstream, lijkt aanzienlijke steun te hebben onder democraten die hun mening uitten. Uit een recente peiling van Gallup bleek dat voor het eerst in hun jaren van peilingen over Israëlisch-Palestijnse kwesties meer Democraten sympathiseren met de Palestijnen dan met Israëli’s, met een marge van 11 procentpunten. En terwijl ongeveer de helft van de Republikeinen blijft zeggen dat ze willen dat de Verenigde Staten naar Israël neigen, neemt die steun af onder jonge Republikeinen – 32% in de huidige peiling – en, zoals ander onderzoek heeft aangetoond, neemt de steun voor Israël af, zelfs onder jongeren. evangelische christenen.
Bron: www.brookings.eduLaat een antwoord achter