David Ryder/Getty/Grist

Dit verhaal is oorspronkelijk gepubliceerd door Maalkoren en wordt hier weergegeven als onderdeel van de Klimaatbureau samenwerking.

Het congres creëerde de National Flood Insurance Program in 1968 als een manier voor de federale overheid om een ​​risico te dragen dat particuliere bedrijven niet zouden doen. Sindsdien heeft Uncle Sam de overgrote meerderheid van de overstromingsverzekeringspolissen in de Verenigde Staten ondersteund.

Toch is het onmogelijk om dergelijke plannen rechtstreeks te kopen of te verlengen bij de Federal Emergency Management Agency (FEMA), die het programma beheert. In plaats daarvan vertrouwt de overheid op een netwerk van particuliere bedrijven om haar beleid te verkopen en te onderhouden – en overhandigt hen bijna een derde van de premies die het programma oplevert. De laatste tijd is dat opgelopen tot bijna $1 miljard per jaar.

“Het is zeker iets dat moet worden onderzocht”, zegt Stephen Ellis, voorzitter van de waakhondorganisatie Taxpayers for Common Sense. “Het zou één ding zijn als het een zeer goed presterend programma was. Dat is zeker niet het geval geweest.”

Het overstromingsverzekeringsprogramma van de overheid wordt geplaagd door een lage participatiegraad en zit diep in de schulden. Hoe de uitvoering ervan vaak onder de loep wordt genomen, en eerder dit jaar heeft een tweeledige groep wetgevers wetgeving voorgesteld die onder andere de compensatie zou beperken die wordt betaald aan particuliere makelaars, die geen enkel risico nemen. Er zijn ook oproepen geweest voor FEMA om polissen rechtstreeks aan consumenten te verkopen. Voorstanders van dergelijke veranderingen zeggen dat ze het voor vastgoedeigenaren gemakkelijker en mogelijk goedkoper zouden maken om dekking te krijgen, terwijl de belastingbetaler geld bespaart.

“Overstromingsverzekeringen zijn een overheidsdienst”, zegt Rob Moore, directeur van het Water & Climate Team van de Natural Resources Defense Council. “Mensen zouden het rechtstreeks bij FEMA moeten kunnen kopen. Geen vraag.”

FEMA en verzekeringsmaatschappijen zeggen dat het niet zo eenvoudig is.

Bij de National Flood Insurance Act van 1968 werd het National Flood Insurance Program opgericht om een ​​leemte op te vullen toen de particuliere sector zich terugtrok uit de markt. Vijf jaar later gaf het Congres het mandaat dat huiseigenaren in gebieden met een hoog risico, die een door de federale overheid gesteunde hypotheek hebben, een adequate dekking moesten kopen. In 1979 gaf president Jimmy Carter FEMA de rol van toezicht op het NFIP. Maar het verzekeringsaanbod bleef relatief laag.

In 1983 schakelde FEMA particuliere verzekeringsagenten in in een poging meer polissen te verkopen. De regering stemde ermee in de kosten van het opstellen van polissen en het verwerken van claims te vergoeden. De hoop was dat het toestaan ​​van huiseigenaren om dezelfde agenten te gebruiken die andere soorten verzekeringen verkochten de deelname zou vergroten.

Toen tientallen bedrijven zich aansloten bij het zogenaamde Write You Own (WYO)-programma, groeide het aantal aanmeldingen voor overstromingsverzekeringen inderdaad. Maar het aantal polissen piekte in 2009 op 5,7 miljoen, en is sindsdien afgenomen. “Zelfs als er particuliere verzekeringen zijn afgesloten en er wordt geadverteerd, gaat het nog steeds om ongeveer 5 miljoen polissen,” zei Ellis. (Vanaf 2022 is dit aantal 4,7 miljoen.) Dat is een fractie van de ongeveer 100 miljoen in aanmerking komende eigendommen.

Tussen 2017 en 2022 betaalde het NIV makelaars $5,8 miljard aan commissies en onkostenvergoedingen. Dat is bijna 29 procent van alle premies die binnenkomen door het programma, dat met schulden opgezadeld is en jaarlijks miljarden dollars verliest. Een verlaging van die bezuiniging met zelfs maar een procentpunt zou miljoenen kunnen besparen. Maar het Government Accountability Office (GAO) heeft minstens twee keer kritiek geuit op de aanpak van FEMA om makelaars te compenseren.

“FEMA stelt tarieven vast voor het betalen van WYO’s voor hun diensten zonder te weten hoeveel van haar betalingen daadwerkelijk de uitgaven dekken en hoeveel naar de winst gaat”, merkte het onpartijdige agentschap op in een rapport uit 2009. Drie jaar later gaf het Congres FEMA opdracht om haar compensatieformule opnieuw te evalueren. Maar uit een GAO-rapport uit 2016 bleek dat dit nog niet was gebeurd en werd FEMA aanbevolen “de transparantie en verantwoording over de compensatie die aan WYO-bedrijven wordt betaald te verbeteren en passende compensatietarieven vast te stellen.”

De GAO vermeldt die aanbeveling nog steeds als ‘onopgelost’, en het blijft onduidelijk hoeveel FEMA makelaars te veel of te weinig betaalt. Hoewel de GAO constateerde dat sommigen niet al hun uitgaven vergoed kregen, werd in een regelgevingsvoorstel van de FEMA uit 2019 opgemerkt dat het compensatiepercentage van 30,8 procent dat het bureau hen betaalt ruim boven de 25,3 procent ligt van de werkelijke uitgaven die zij aan een brancheorganisatie hebben gerapporteerd. Het verschil is vermoedelijk winst, die vele miljoenen dollars kan bedragen.

FEMA vertelde Maalkoren het heeft de door het Congres verplichte analyse van de compensatie van makelaars voltooid, maar weigerde details te delen omdat deze intern worden beoordeeld.

Wat wel bekend is, is dat FEMA in het fiscale jaar 2023 ermee instemde om de WYO’s 29,7 procent van de premies te betalen. Dat is hoger dan de limiet van 20 procent die de Affordable Care Act doorgaans oplegt aan de administratieve, overhead- en marketingkosten van ziektekostenverzekeringen die via de overheidsmarkt worden verkocht.

Het is ook proportioneel meer dan de 14 procent aan onkostenvergoedingen die het ministerie van Landbouw bedrijven de afgelopen vijf jaar heeft gegeven om oogstverzekeringen te verkopen en te onderhouden (de bedrijven krijgen ook extra compensatie als winst omdat ze, in tegenstelling tot WYO’s, oogstverzekeringen op zich nemen). verzekeringsrisico).

Roy Wright, die het NIV van 2015 tot 2018 leidde, zegt dat dergelijke vergelijkingen niet analoog zijn, omdat die programma’s veel groter zijn. Dat zorgt voor een aanzienlijk lagere overhead, zei hij. Toch ziet hij ruimte voor verbetering. “De bedrijfskosten zijn het onderwerp geweest van behoorlijk wat discussie”, zegt Wright, die nu president is van het Insurance Institute for Business & Home Safety. “Ik denk altijd dat we aandacht moeten besteden aan de manier waarop dollars worden uitgegeven.”

Eén poging om de kosten in toom te houden vond plaats in juni, toen een team van twee partijen een wet op de herautorisatie van het NFIP introduceerde, die onder andere de compensatie voor particuliere makelaars zou beperken tot 22,46 procent. Dat zou het NIV alleen al vorig jaar honderden miljoenen dollars hebben bespaard.

“Het NFIP heeft een miljoen polishouders minder dan tien jaar geleden, maar tegelijkertijd zijn de overstromingen, en vervolgens de premies, alleen maar toegenomen”, zegt senator Bob Menendez, de democraat uit New Jersey die een van de vier wetgevers is die steun verleende aan de polissen. de rekening. “Hoge administratieve kosten zijn een onnodige last voor de huidige polishouders en een barrière voor degenen die willen toetreden. Het wordt tijd dat het Congres de compensatiestructuur van de WYO opnieuw in evenwicht brengt en premies en mitigatiesubsidies verstrekt om het NIV te laten groeien en zijn risicoprofiel te verminderen.”

Tot nu toe is er weinig met het wetsvoorstel gebeurd.

Als we verder kijken dan de kwestie van hoeveel FEMA makelaars betaalt, zouden sommigen graag zien dat het bureau rechtstreeks met consumenten communiceert. Dat zou volgens hen de kosten kunnen verlagen en vrijwel zeker de toegang en transparantie kunnen verbeteren. “Elke tussenpersoon voegt nog een stap toe aan de telefoonketen”, aldus Moore. “Als meer mensen rechtstreeks bij FEMA zouden kopen, zijn er enkele tastbare voordelen voor de overstromingsverzekeringsprogramma’s.”

FEMA voert een programma uit met de naam NFIP Direct, waarmee polishouders betalingen kunnen doen en claims kunnen indienen. Het lijkt enigszins op hoe het programma vóór de WYO’s liep, behalve dat consumenten vandaag de dag nog steeds een polis moeten kopen via een makelaar, die een commissie van 15 procent verdient. Volgens een medewerker van de Democratische Senaat bedragen de totale uitgaven van NFIP Direct ongeveer 22,46 procent, oftewel het in de wetgeving voorgestelde bedrag.

“Dit is een voorbeeld van hoe de overheid efficiënter is dan de particuliere markt”, zei de assistent.

Toch omvat NFIP Direct slechts ongeveer 1 op de 10 polissen. Dat komt in ieder geval gedeeltelijk omdat agenten minimale prikkels hebben om ze te verkopen, zegt Joe Rossi, een makelaar die voorzitter is van het Flood Insurance Producers National Committee. Agenten vinden het over het algemeen gemakkelijker (of zijn verplicht) om samen te werken met particuliere verzekeraars waarmee ze al relaties hebben. Als u dit doet, kunt u ook meer commissies binnenhalen. “De WYO’s zijn niet beperkt in hoeveel ze aan hun agenten geven”, zei Rossi. “Er zijn bureaus die 20 procent of meer geven.”

De sector betoogt dat de expertise van agenten van cruciaal belang is om consumenten te helpen bij het navigeren door een complex onderwerp vol vragen als bijvoorbeeld of het verkrijgen van een hoogtecertificaat de premies zou kunnen verlagen.

“De agent is de NFIP-fluisteraar, als je wilt”, zegt Lauren Pachman, directeur regelgevingszaken van de National Association of Professional Insurance Agents. Ze voegde eraan toe dat elke bezuiniging op overheidsbetalingen aan verzekeringsmaatschappijen vrijwel zeker gevolgen zou hebben voor de provisies van agenten, waardoor het moeilijker zou worden om hen aan te trekken en te behouden. Het aantal Write Your Owns is al gedaald, merkte ze op. “Vervoerders verdienen niet veel geld aan het overstromingsprogramma.”

Minder betrokkenheid van de particuliere sector zou vereisen dat NFIP Direct een groter deel van de lasten op zich zou nemen – een uitkomst die haar zorgen baart. ‘Ik kan me moeilijk voorstellen dat het NIV opereert als een goed geleide verzekeringsmaatschappij,’ zei ze. “Ik ben bang dat de federale overheid meer zal afbijten dan ze kan kauwen.”

Desalniettemin zegt FEMA te willen proberen dichter bij de klanten te komen en ontwikkelt zij een “direct to consumer” online offertetool voor overstromingsverzekeringen, die zij tegen april 2025 operationeel wil hebben. In haar eerste verzoek om informatie, dat Maalkoren Het agentschap noemde een digitale manier om polissen te verkopen en te onderhouden “noodzakelijk” en zei: “Overstromingsverzekeringen blijven achter bij de tijd, wat leidt tot potentiële frustratie bij de klant en het onvermogen om iemands huis of bedrijf te beschermen.”

De hoop is dat het oplossen van deze problemen ertoe zal leiden dat meer mensen zich aanmelden. “Als we het verzekeringsgat serieus willen dichten, moeten we onze klanten beter tegemoet komen waar ze zich bevinden”, zegt David Maurstad, senior executive van het NIV. “Wat dit zou doen is mensen door het proces leiden. Als ze aan het eind besluiten dat ze een polis willen kopen, brengen we ze in contact met een agent die werkt aan het veiligstellen van hun polis.”

Maurstad zei niet of het nieuwe systeem het programma geld zou besparen, maar merkte op dat het omzeilen van particuliere makelaars op zijn minst een logistieke uitdaging zou zijn, omdat verzekeringen op staatsniveau worden gereguleerd. Het alternatief zou van de FEMA vereisen dat ze uitzoekt hoe ze in elke staat interne agenten kan laten registreren.

“Mijn gevoel is dat dat niet zo effectief zou zijn als het co-systeem dat al bestaat,” zei hij. “Er werd een aantal jaren geleden besloten, en het is vandaag de dag nog steeds logisch, om de particuliere sector en hun capaciteiten te benutten om het programma namens de federale overheid te beheren.”

Wright is het ermee eens dat de meeste mensen waarschijnlijk baat zouden hebben bij professionele begeleiding bij het kopen van een overstromingsverzekering, maar steunt FEMA om meer informatie gemakkelijk en direct beschikbaar te maken voor consumenten. FEMA beschikt al over de technologie die nodig is om bijvoorbeeld iemand in staat te stellen een adres in te voeren en antwoorden te krijgen op de meeste van zijn vragen. Hij zei: “Ze zouden een manier moeten vinden om het aan te zetten.”

Of het NIV geld kan besparen door een groter deel van het overstromingsverzekeringsproces intern te verplaatsen, is een open vraag, zegt Wright. Maar voor zover er besparingen zijn, zei hij dat deze aan de polishouders moeten worden doorgegeven.

“Als de kosten van de verzekering zijn gedaald,” zei hij, “zouden de consumenten hiervan moeten profiteren.”
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter