Vrijdag heeft de De Amerikaanse Senaat heeft een unanieme resolutie aangenomen waarin zij “anti-Israëlische, pro-Hamas studentengroepen” in het hele land veroordeelde na een dag van stakingen. Honderden studenten, geleid door Students for Justice in Palestine en Jewish Voice for Peace, verlieten de lessen aan Columbia University, Princeton University, New York University en tientallen andere hogescholen in wat zij omschrijven als een eis voor een staakt-het-vuren in Gaza en einde aan de Amerikaanse militaire steun aan Israël. De resolutie van de Senaat veroordeelde studentengroepen omdat zij Hamas ogenschijnlijk steunden als onderdeel van een bredere weerstand van de regering en het bedrijfsleven tegen de protesten over de oorlog.

Naarmate het conflict heviger wordt, verspreiden de geschillen zich ook vanuit de campussen en de overheid naar veel werkplekken. De afgelopen weken hebben overheidsfunctionarissen druk uitgeoefend op studentenactivistengroepen, zijn er openbare zwarte lijsten opgesteld in meerdere bedrijfstakken en is er een golf van politiek gemotiveerde ontslagen geweest vanwege de publiekelijk uitgesproken opvattingen van mensen over het conflict.

“We zien dat mensen worden ontslagen, dat ze door HR worden onderzocht vanwege hun posts op sociale media of gesprekken met collega’s, en dat vacatures worden ingetrokken. Er is een duidelijke trend dat de banen van mensen momenteel het doelwit zijn”, zegt Dima Khalidi, de oprichter en directeur van Palestine Legal, een belangenorganisatie die de burgerrechten van aanhangers van Palestijnse rechten in de Verenigde Staten wil beschermen.

Khalidi zei dat haar organisatie tussen 2014 en 2022 grofweg 2.200 gevallen van spraakonderdrukking heeft afgehandeld. Toch hebben ze alleen al in de afgelopen twee weken 300 nieuwe verzoeken om rechtsbijstand ingediend, een cijfer dat doorgaans overeenkomt met het aantal verzoeken tijdens een crisisperiode. Volledig jaar. “De behoefte aan juridische ondersteuning neemt exponentieel toe”, zegt ze. “Het is op dit moment een direct gevolg van het soort ophitsing waar onze eigen gekozen functionarissen zich mee bezighouden, en van het onvermogen van universiteiten en werkgevers om tegen de druk in te gaan.”

Vanwege de duidelijke religieuze, culturele en ideologische breuklijnen is het Israëlisch-Palestijnse conflict altijd een probleem geweest voor voorstanders van de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten. Maar recente gebeurtenissen hebben een gapende kloof in perspectief blootgelegd, nu een vloedgolf van onderdrukking van meningsuiting is beantwoord met een grotendeels gedempte reactie, of zelfs actieve steun, van gekozen functionarissen die zichzelf normaal gesproken afschilderen als voorvechters van de vrijheid van meningsuiting. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, gaf eerder deze week de groepen Students for Justice in Palestine de opdracht om de recente protesten stop te zetten uit solidariteit met het Palestijnse nationalisme, dat volgens hem Hamas steunde.

Een volledige boekhouding van de onderdrukking van spraak in meerdere bedrijfstakken zou moeilijk zijn, gezien de ongelooflijke reikwijdte van de vergelding, die zich dagelijks uitbreidt. Maar in de media- en technologiesectoren, de kunsten, de academische wereld en zelfs in het algemeen niet-politieke industrieën zoals de luchtvaart en public relations is er een duidelijke poging gedaan om individuen te bedreigen, uit te sluiten en van banen te verwijderen op basis van hun uitgesproken opvattingen over dit onderwerp.

De afgelopen weken werd de hoofdredacteur van het wetenschappelijke non-profittijdschrift eLife, Michael Eisen, gedwongen af ​​te treden nadat hij een artikel uit The Onion had gedeeld waarin de publieke onverschilligheid ten aanzien van Palestijnse burgerdoden werd gehekeld; een vooraanstaande Hollywood-talentagent, Maha Dakhil, werd uit de raad van bestuur van haar bedrijf verwijderd omdat ze op Instagram suggereerde dat er een genocide plaatsvond in Gaza; en talloze journalisten die zich bezighouden met niet-politieke berichtgeving, evenals gewone werknemers van bedrijven, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, zijn berispt en ontslagen vanwege hun verklaringen over de oorlog.

In een van de meest spraakmakende en flagrante gevallen van vergelding werd het hoofd van de grote mondiale technologieconferentie Web Summit gedwongen zich te verontschuldigen en af ​​te treden nadat hij op X, voorheen bekend als Twitter, had gepost dat ‘oorlogsmisdaden oorlogsmisdaden zijn, zelfs als ze worden gepleegd’. door bondgenoten, en moeten worden genoemd voor wat ze zijn.”

Er zijn enkele gevallen geweest van echte vooroordelen en haatzaaiende uitlatingen die aan deze incidenten ten grondslag lagen. Maar de overgrote meerderheid van de recente vergelding lijkt gebaseerd te zijn op wat onder normale omstandigheden als beschermde meningsuiting en belangenbehartiging wordt beschouwd. Deze aanvallen hebben zich vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven ook tot diep in de culturele wereld uitgebreid. Bij talloze schrijvers zijn de evenementen geannuleerd of zijn ze gedwongen van locatie te veranderen op basis van vroegere of huidige uitspraken die zij hebben gedaan als steunbetuigers voor de Palestijnen of als kritisch tegenover Israël, waaronder de politiek analist en auteur Nathan Thrall en de romanschrijver Viet Thanh Nguyen, die gepland om te spreken op 92NY.

Het klimaat van angst in de kunstwereld heeft ertoe geleid dat velen zich afvragen hoe ze de druk om een ​​publiek standpunt in te nemen kunnen balanceren met de angst dat vergeldingsmaatregelen tegen de politiek hun carrière voortijdig kunnen beëindigen. Veel filmmakers hebben gemeld dat ze zich onder druk gezet voelen om posts op sociale media en Instagram-accounts te verwijderen uit angst voor toezicht door collega’s in hun branche. Donderdag werd de redacteur van het tijdschrift Artforum ontslagen na druk op een openbare brief die was gepubliceerd ter ondersteuning van de Palestijnse rechten.

“Er is een lang spel dat velen van ons, minderheidsfilmmakers met een geweten, spelen”, zei een Hollywood-filmmaker, die om anonimiteit vroeg om de kwestie te bespreken, uit angst voor vergelding. “Blijven we geduldig en stoppen we onze weerstand en verontwaardiging in films die ons zullen overleven, of lopen we het risico onze carrière te verliezen vanwege een kortstondige sociale functie die geen enkel leven in Palestina redt?”

De angst om je naam aan een openbare brief toe te voegen is bijzonder acuut nu de traditioneel autoritaire tactiek van het op de zwarte lijst plaatsen met wraak is teruggekeerd om critici van Israël aan te vallen. Er zijn de afgelopen weken een aantal nieuwe websites opgedoken met namen van universiteitsstudenten en bedrijfsmedewerkers die beschuldigd worden van het uiten of onderschrijven van sentimenten die als vijandig tegenover Israël worden beschouwd, wat bijdraagt ​​aan de toch al rijke huisnijverheid van dergelijke sites, waaronder de beruchte academische zwarte lijst Canary Mission.

In de context van een emotioneel geladen, zeven decennia lang gewapend conflict hebben de pogingen om de carrières of het levensonderhoud van mensen te ruïneren op basis van publieke commentaren over de kwestie sommige voorstanders van de vrijheid van meningsuiting tegengewerkt.

De libertair georiënteerde organisatie voor vrijheid van meningsuiting, de Foundation for Individual Rights and Expression, behoorde tot een handvol organisaties die zich rechtstreeks uitsprak namens mensen die het doelwit waren van recente repressie. “Echte bedreigingen, het aanzetten tot dreigende onwettige acties en intimidatie vallen niet onder de bescherming”, aldus de organisatie in een recente verklaring. “Maar de recente oproepen om de meningsuiting over het Israëlisch-Hamas-conflict te bestraffen, reiken veel verder dan de uitdrukking die in een van die enge categorieën valt.”

Anderen hebben ongebruikelijk gedempte reacties gehad. De liberale organisatie voor de belangenbehartiging van burgerrechten, de Foundation Against Intolerance and Racism, wiens missie haar inzet voor “vrijheid van meningsuiting en diversiteit in standpunten” beschrijft, maakte in haar verklaring van 26 oktober over het conflict geen melding van de recente onderdrukking van meningsuiting. De groep stelde alleen dat ‘universiteitscampussen opnieuw broeinesten van protest en conflict zijn geworden’, en dat de organisatie ‘zich blijft inzetten voor het bevorderen van communicatie over de grenzen heen’.

Een aantal Grote donoren van de Harvard Universiteit en de Universiteit van Pennsylvania hebben ook gedreigd geld terug te trekken na studentenprotesten en publieke verklaringen in de nasleep van de aanval van 7 oktober door Hamas en de daaropvolgende bombardementen op de Gazastrook door het Israëlische leger. Bij de Hamas-aanvallen kwamen ongeveer 1.400 Israëli’s om het leven, voornamelijk burgers, terwijl Israël naar schatting ongeveer 7.000 Palestijnen heeft gedood, van wie de meerderheid eveneens wordt aangenomen dat het burgers waren, in de afgelopen zeventien dagen, met de volledige steun van de regering-Biden.

De binnenlandse culturele oorlog over Gaza en Israël zou wel eens een politieke kwestie kunnen worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. In een campagnetoespraak in New Hampshire beloofde Donald Trump ‘een sterke ideologische screening van alle immigranten uit te voeren’, verwijzend naar de recente controverses over de oorlog. “Als je Amerika haat, als je Israël wilt afschaffen, als je onze religie niet leuk vindt, wat velen van hen niet doen, als je sympathiseert met jihadisten, dan willen we je niet in ons land en ben je komen er niet in”, zei Trump.

Senator Marco Rubio uit Florida probeerde ook een resolutie in te dienen die de visa zou intrekken van mensen in de VS die worden beschouwd als “Hamas-aanhangers” in een poging die voorlopig is geblokkeerd door de Democraten in de Senaat.

De pogingen om ideologische tests in te voeren, die van nature zeer openstaan ​​voor interpretatie als het om politieke kwesties gaat, vertegenwoordigen een duister voorteken voor de toekomst van meningsuiting in het algemeen in de VS. Terwijl velen hebben opgemerkt dat de particuliere sector de facto functioneert als een censuur door individuen te bedreigen met financiële ondergang van hun politieke opvattingen, vertegenwoordigt de groeiende drang om strengere juridische en bureaucratische barrières voor de vrije meningsuiting op te werpen het hoogtepunt van wat voorstanders van de liberale vrijheid van meningsuiting al lang vrezen.

Ondanks het groeiende klimaat van repressie zeggen juridische voorstanders die zich inzetten voor het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting over deze kwestie dat zij het Palestijnse perspectief op het conflict met hernieuwde urgentie zullen blijven promoten, gezien de huidige gebeurtenissen in Gaza.

“Er zijn veel mensen die zich uitspreken en weigeren zich te laten intimideren door deze zuivering in McCarthyistische stijl”, zegt Khalidi van Palestine Legal. “Het is heel belangrijk dat mensen verder kijken dan het directe moment en gebruik maken van ons morele kompas, omdat we getuige zijn van immense oorlogsmisdaden, en als we niet opstaan ​​en ons erover uitspreken, zijn we ook medeplichtig.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter