Nelson Rauda Zablah probeert niet te veel aan de toekomst te denken. ‘Want als ik dat doe,’ zegt hij, ‘kan ik niet slapen.’ De tweeëndertigjarige journalist schrijft voor De vuurtoren, het bekendste online onafhankelijke mediakanaal van El Salvador, en draagt ​​ook bij aan internationale publicaties. We ontmoetten elkaar begin januari 2024 in een onopvallend koffiehuis in een van de vele winkelcentra van San Salvador. Rauda’s geschriften en video’s hebben onder andere het roemloze pad van Bitcoin in El Salvador uitgelegd. In een artikel uit januari 2024 voor de Christian Science Monitor over de ongrondwettelijke herverkiezingscampagne van president Nayib Bukele: “De wet overtreden – op een populaire manier?”, vat hij het verwarrende politieke landschap van het land samen. Hoewel bijna de helft van de bevolking vindt dat het herverkiezingsbod van Bukele in strijd is met de wet, schrijft Rauda, ​​“zegt een meerderheid dat ze op hem zullen stemmen.”

Bukele, een populistische sterke man die de kwetsbare democratie van El Salvador systematisch ongedaan heeft gemaakt sinds hij in 2019 werd verkozen, mag zich op grond van meerdere artikelen van de Salvadoraanse grondwet duidelijk niet herkiesbaar stellen. Toch maakte het Hooggerechtshof – boordevol rechters benoemd door Bukele’s bondgenoten – de weg vrij voor zijn verkiezing. De president heeft een verzinsel van rechtvaardigingen voor deze stap bedacht, van het aanhalen van een verborgen artikel in de grondwet dat zogenaamd herverkiezing toestaat, tot het innen van een verlof van het presidentschap dat volgens hem de regel van geen opeenvolgende ambtstermijn omzeilt. Bukele is vastbesloten aan de macht te blijven.

In een Trumpiaanse parallel heeft Bukele voortdurend uitgehaald naar onafhankelijke media en deze als ‘nepnieuws’ bestempeld. De vuurtoren, als onafhankelijke organisatie die niet bereid is als spreekbuis voor de regering te dienen, is een consistent doelwit geweest. De ontdekking dat Pegasus-spyware op meerdere was geplaatst De vuurtoren De telefoons van journalisten leidden tot een grote rechtszaak en lieten zien in welke mate Salvadoraanse actoren bereid zouden zijn om in te grijpen in de persvrijheid. In februari 2022 keurde de Wetgevende Vergadering van El Salvador een hervorming van het wetboek van strafrecht goed die digitale spionage legitimeerde, allemaal onderdeel van Bukele’s machtsconsolidatie. Sommige Salvadoraanse journalisten zijn het land ontvlucht.

Zoals uit de rapportage van Rauda blijkt, wordt verwacht dat Bukele de presidentsverkiezingen van 4 februari zal winnen. Met torenhoge goedkeuringscijfers sinds hij in maart 2022 de noodtoestand afkondigde, heeft Bukele’s lock-em-up-aanpak van bendes weerklank gevonden bij Salvadoranen die uitgeput waren door meedogenloos geweld van de afgelopen halve eeuw. Van de burgeroorlog tot de bendeoverheersing van veel gemeenschappen: collectief trauma is een fenomeen geworden politieke goederen bij verkiezingen.

Herverkiezingsvideo’s die op de sociale mediaplatforms van de president zijn geplaatst en die de ronde doen in de traditionele media, bieden emotionele getuigenissen over waarom de gemiddelde Salvadoranen die getroffen zijn door bendegeweld achter Bukele staan ​​om te zeggen Nooit meer – “nooit meer.” In navolging van zijn tactiek van de uitzonderingstoestand om de bendecontrole te doorbreken door de grondwettelijke rechten op te schorten, lijkt de mediacampagne effectief te zijn geweest. Volgens een peiling van december 2023 door het Instituto Universitario de Opinión Pública hebben zesenzestig van de honderd Salvadoranen een sterk vertrouwen in de president.

Rauda wijst erop dat de mediacampagne van de regering plaatsvindt in de context van “een zeer laag niveau van informatiebegrip.” Ondanks uitgebreide berichten over de gevolgen van zijn afglijden naar autoritarisme, waaronder wijdverbreide willekeurige detentie en schendingen van de mensenrechten onder uitzonderingstoestand, zijn de meningen van kiezers over Bukele positief gebleven. “De propagandamachine van de overheid heeft alle radio- en tv-nieuwskanalen, YouTubers, TikTokers, influencers en trollen tot hun beschikking”, zegt Rauda. “Hoe kan de onafhankelijke journalistiek daarmee concurreren?”

Na de “technische staatsgreep” van Bukele op 1 mei 2021, toen de nieuw gekozen wetgevers van zijn Nuevas Ideas-partij de magistraten van het Hooggerechtshof vervingen door partijloyalisten in een proces dat in strijd was met het wettelijke protocol, De vuurtoren‘s redactieraad gebruikte voor het eerst de term ‘dictatuur’ voor het Salvadoraanse regime. Ze volgden in september 2021 met een hoofdartikel met de titel ‘Bukele kondigt een dictatuur aan’, waarin hij zijn voornemen onthulde om zich kandidaat te stellen voor herverkiezing, ondanks de grondwettelijke barrière voor huidige presidenten om dit te doen. Hun team heeft ook aandacht besteed aan de kleine maar krachtige sociale bewegingen die zich terugtrekken.

In de aanloop naar de verkiezingen van februari 2024 is in Rauda’s berichtgeving diepgaand gekeken naar de politieke hoepelspringende politici die probeerden de intenties van Bukele om zich opnieuw kandidaat te stellen te rechtvaardigen. De vuurtoren Journalisten, schrijft Rauda, ​​bladerden door ‘de honderden pagina’s van de sessies waarin de ontwerpgrondwet van 1983 werd besproken en goedgekeurd, uren aan opgenomen sessies en hedendaagse kranten’ en raadpleegden ook constitutionele experts. Dit soort onderzoeksdiscipline heeft zich vertaald in een van de meest geavanceerde journalistiek die in de regio plaatsvindt. Maar het heeft het publieke tij niet doen keren.

Rauda begrijpt waarom. Nu het bendegeweld dramatisch is afgenomen, voelen veel mensen zich een groot deel van de tijd veiliger. Maar het is een vals gevoel van veiligheid. “El Salvador wordt een politiestaat zonder garanties. Het biedt ook veiligheid zonder garanties”, zegt hij. “Het is alsof je tot op zekere hoogte oké bent. Maar als iemand je belazert, je aanklaagt of arresteert, kun je niets doen. Het is momenteel supergevaarlijk, omdat mensen voor alles gevangen kunnen worden.”

Vanuit de Verenigde Staten is er aanzienlijke weerstand geweest tegen het verwijderen van het label democratie uit El Salvador. Gezien de zwaarbevochten consolidatie van de democratie in het land met de verandering van de presidentiële macht in 2009 van de Nationalistische Republikeinse Alliantie (ARENA) naar het Farabundo Martí Nationaal Bevrijdingsfront (FMLN) – de eerste overdracht tussen politieke partijen sinds het einde van de burgeroorlog – Om nog maar te zwijgen van de miljoenen dollars aan buitenlandse hulp voor de bevordering van de democratie: de Verenigde Staten aarzelen om hun mislukking toe te geven. Dit zou voor een deel kunnen zijn omdat dit zou toegeven dat geen enkel bedrag aan hulpgeld de Verenigde Staten zou kunnen ontslaan van het gebruik van El Salvador als proxy in de Koude Oorlog, toen het land een waarschijnlijke FMLN-overwinning ondermijnde door militaire steun aan de dictatuur in haar poging om de macht te grijpen. een door de Sovjet-Unie gesteunde guerrillabeweging te verslaan. Het ontkennen dat El Salvador momenteel op weg is naar een dictatuur bewijst echter een slechte dienst aan de Salvadoranen die momenteel leven zonder de voordelen die een democratisch regime biedt, en ook aan degenen die door de Verenigde Staten naar het land worden teruggestuurd.

In geconfronteerd met uitgebreide vervolging door de overheid, waaronder het aanvallen van journalisten met Pegasus-spyware, De vuurtoren zijn hoofdkantoor verplaatst vorig jaar naar Costa Rica. Sergio Arauz, De vuurtorenDe plaatsvervangend hoofdredacteur met krullend haar en leider van de Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) vertelt me ​​dat APES een crisishandleiding en een rechtsbijstandskliniek voor journalisten. APES heeft al een aantal van haar leden begeleid bij hun zoektocht naar familieleden die in de gevangenis zaten.

“Er zijn veel risico’s voor journalisten”, zegt Arauz. “Het probleem is dat de overheid repressief is. Onder het regime heerst er een zekere rust. Maar Bukele behoudt de controle over wat er kan worden uitgedrukt en hoe.” Op de vraag hoe Arauz bepaalt of El Salvador het label democratie verdient, somt hij een reeks ondemocratische acties op die Bukele sinds 2019 heeft ondernomen, waaronder aanvallen op de pers en transparantie, die culmineerden in de uitzonderingstoestand en het ongrondwettelijke herverkiezingsbod. In plaats van een ‘dictator uit het leerboek’ beschouwt Arauz Bukele echter als een ‘millenniumdictator, die erg populair is’ vanwege de ‘tastbare voordelen’ [people] zien in hun leven.”

Meerdere mensen met wie ik sprak, merkten op dat Bukele in sommige opzichten een logische halfgod is, gecreëerd door het falen van links – de FMLN – om zijn beloften na te komen toen het van 2009 tot 2019 het presidentschap controleerde. De hoop van veel mensen uit de arbeidersklasse in beide landelijke en stedelijke omgevingen waren afhankelijk van het feit dat het FMLN de materiële onzekerheid in hun leven aanpakte. Toen dat niet gebeurde, werd Bukelismo een overtuigend alternatief.

ARauz heeft een heldere blik op de stand van zaken. “We hadden niet het recht op vrij verkeer tijdens de pandemie, en we hadden niet het recht op veiligheid met bendecontrole. Het is een staat zonder rechten, en we leven in de schaduw van deze realiteit.”

Het vermogen van Bukele om zijn belofte na te komen hangt af van het handhaven van de openbare veiligheid – afhankelijk van het feit dat bendes niet in staat zijn te regeren en het beteugelen van politie-, leger- en narcogeweld. Maar meerdere mensen wezen mij erop dat de belangrijkste bendeleiders het land konden verlaten, in sommige gevallen met hulp van de regering van Bukele. De toegenomen veiligheid die veel mensen in El Salvador onder de uitzonderingstoestand ervaren, is gebaseerd op een valse belofte dat de bendes, die op dit moment verzwakt zijn, niet zullen terugkomen. Het houdt ook geen rekening met de toename van geweld door statelijke actoren, waaronder politie, militair personeel, de rechterlijke macht en het personeel van het strafrechtelijk apparaat. Maar aangezien dergelijk geweld niet gelijkmatig over de bevolking is verdeeld, heeft het de populariteit van Bukele nog niet ondermijnd.

Talrijke mensen uit het maatschappelijk middenveld die ik interviewde, merkten op dat zij ervoor kozen om te zwijgen over mensenrechtenschendingen voor hun eigen bescherming en die van hun families. Ze vonden het risico om zich uit te spreken te groot, omdat ze andere mensen willekeurig voor minder hadden zien aanklagen. Terwijl Salvadoranen onder bendecontrole het mandaat hadden om ‘te zien, te horen en hun mond te houden’, merkten meerdere geïnterviewden op dat ze stil bleven om veilig te blijven onder het regime. “Je moet voorzichtig zijn met wat je tegen mensen in het algemeen zegt”, zegt Arauz. “Als mensen echt zouden kunnen zeggen wat ze voelen, zouden we misschien andere dingen horen.”

Hoewel de onafhankelijke journalisten van El Salvador openhartig zijn in hun politieke analyses, erkennen zij dat de meerderheid van hun landgenoten uit zelfbescherming zelfcensureren. Hoewel veel van degenen die de rol van de democratie het meest begrijpen, het minst bereid zijn deze te uiten, zullen degenen die de kortetermijnwinsten onder Bukele waarderen, hem zondag weer aan de macht krijgen. “De geldigheid van de democratie is moeilijk in dit land,” merkt Arauz op, “omdat het de belangrijkste problemen waarmee mensen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd niet oplost: economie en veiligheid. Het is moeilijk aan mensen uit te leggen dat rechten aan de basis van een economie liggen. Journalisten doen ons best om het uit te leggen.”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter